چند اقدام حیاتی هنگام ترمز بریدن خودرو که باید انجام دهیم

چند اقدام حیاتی هنگام ترمز بریدن خودرو که باید انجام دهیم، کنترل خودرو، یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از خسارت جانی و مالی هنگام بروز مشکلات فنی حین رانندگی است. ترمز‌بریدن خودرو، یکی از معضلات فنی است که ممکن است هنگام رانندگی برای راننده و سرنشینان ترس و اضطراب ایجاد‌ کند. در چنین مواقعی، راننده ممکن است نتواند بر ترس خود غلبه ‌کند و شرایط را با حرکات اشتباه خود دشوارتر کند. در این حالت، آگاهی راننده از اقدامات حیاتی هنگام ترمز‌بریدن بیش از هر چیزی اهمیت دارد؛ زیرا اگر راننده شناخت درستی از سایر عوامل متوقف‌کننده خودرو داشته ‌باشد، احتمال تصادف و خسارت‌های جانی و مالی به حداقل می‌رسد. 

آرامش خود را حفظ کنید

وقتی درحال‌حرکت متوجه ‌می‌شوید ترمز خودرو بریده شده ‌است، مهم‌ترین کاری که باید انجام ‌دهید، حفظ آرامش و تسلط ‌بر هدایت خودرو است. اگر نتوانید بر ترس خود غلبه‌کنید، ممکن ‌است به‌صورت کاملا غیرارادی اقداماتی انجام‌دهید که شرایط را برای کنترل خودرو سخت‌تر کند؛ مثلا ‌به ‌جای فشار پدال ترمز، پدال گاز خودرو را فشار دهید!

حواستان به پدال گاز نباشد!

تحت هیچ‌ شرایطی، به‌خصوص در سرازیری‌ها، پدال گاز را فشار‌ ندهید. هنگام بریده‌شدن ترمز خودرو، تمرکز خود را به‌صورت‌ کامل از روی پدال گاز بردارید و تنها روی توقف خودرو متمرکز شوید.

خاموش‌کردن کروزکنترل

اگر خودرو دارای سیستم کروزکنترل است، هنگام‌ بریدن ترمز خودرو باید آن را غیرفعال کنید؛ زیرا این سیستم ممکن است بنا به فاصله خودروی شما از سایر خودروها، سرعت را کم یا زیاد کند. در چنین شرایطی، خاموش‌کردن سیستم یادشده می‌تواند بهترین تصمیم باشد.

تست پدال ترمز

پس از ترمز بریدن خودرو سعی کنید وضعیت پدال ترمز را چک ‌کنید. اگر پدال بسیار نرم باشد، ممکن ‌است روغن موتور خودرو کیفیت خود را از دست داده یا سطح آن بسیار کاهش یافته ‌باشد. از طرفی، ممکن‌است پدال بسیار سفت شده ‌باشد که می‌توان خراب‌شدن یکی از اجزای مکانیکی یا قرارگیری جسم اضافی پشت پدال را دلیل این امر دانست.

اطلاع‌رسانی به سایر رانندگان

هنگام بریده‌شدن ترمز خودرو، خطر تصادف برای سایر رانندگان نیز وجود ‌دارد. بنابراین، راننده باید سعی‌کند تا با استفاده از ابزار مختلف، وضعیت خطرناک خود را به سایر رانندگان اعلام‌ کند. استفاده از صدای ممتد و منقطع بوق، چراغ راهنما و نور بالا، از مواردی هستند که می‌توانند تاثیر مهمی در اطلاع‌رسانی به سایر رانندگان داشته باشند.

هدایت خودرو به لاین راست

هنگام بریدن ترمز خودرو، به‌هیچ‌وجه نباید در لاین سبقت حرکت‌ کنید. حتی در جاده‌های یک‌طرفه، این‌کار ممکن ‌است زمینه تصادف‌های شدید را ایجاد ‌کند. بهترین لاین حرکت در این شرایط، لاین سمت راست است. در جاده‌هایی با بیش از سه لاین نیز همواره سعی‌کنید در اولین لاین سمت راست قرار بگیرید.

در بزرگ‌راه‌ها، به‌خصوص در شهرهای بزرگ، لاین سمت راست نیز با توجه ‌به بریدگی‌هایی که دارد، می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا ممکن ‌است تعداد زیادی از خودروها قصد خروج از بزرگ‌راه را داشته ‌باشند. در بزرگ‌راه‌ها، بهتر‌است از لاین وسط و راست هم‌زمان استفاده‌ کنید؛ اما در آزادراه‌ها، لاین سمت راست بسیار ایمن است.

فشار پدال ترمز

حتی درصورتی‌که هیچ امیدی به ترمزهای خودرو ندارید، باید همواره فشار را به‌صورت مرتب روی پدال ترمز حفظ ‌کنید؛ زیرا ممکن ‌است نقص پیش‌آمده در خودرو، به‌علت نارسایی سیستم ترمز باشد. در‌ این ‌حالت، هر ترمزی می‌تواند برای توقف خودرو کمک‌کننده باشد. همچنین ممکن‌ است ترمزهای خودرو ضعیف ‌شده باشند و هرچند ناقص، اما هم‌چنان فعال باشند. در چنین‌حالتی، باید با فشار سریع و پیاپی پدال ترمز با تمام قدرت، حداکثر کارایی را از ترمزها برای توقف خودرو بگیرید. با این ‌روش، اصطکاک افزایش می‌یابد و ترمز قوی‌تر می‌شود.

تمام تمرکزتان را متوجه پیداکردن مکانی کم‌خطر در حاشیه جاده کنید!

هنگام‌ ترمز بریدن خودرو سعی‌ کنید در لاین سمت راست جاده دنبال هر نوع مانع غیرزنده باشید. این موانع مانند گاردریل، تپه‌های خاکی، کانال و… می‌توانند انتخاب‌های بسیار خوبی باشند؛ حتی درصورت برخورد با موارد یادشده نیز، ممکن‌ است خسارت مالی اندک باشد.